ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล สำหรับการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

https://drive.google.com/drive/folders/1-x-1yEwS1rJyelGTfsjsCe41gIvQMzfK?usp=sharing

เอกสารผู้รับเงินรางวัลมีรายการดังนี้

1.ใบสำคัญรับเงิน

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.บัญชีธนาคาร

เบอร์ติดต่อฝ่ายการเงิน 0808241843


จัดส่งเอกสารมายัง

ฝ่ายการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000

ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564