โครงการการจัดการความรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง “กระบวนการจัดการรายวิชาเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพและวิชาฝึกประสบการวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการการจัดการความรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง “กระบวนการจัดการรายวิชาเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพและวิชาฝึกประสบการวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ” วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ผลการจากจัดการความรู้เรื่องดังกล่าวได้คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีรายละเอียดตารางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายลเอียดดังไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดเล่มคู่มือ

Share to...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *