ข่าวกิจกรรม/ศิลปวัฒนธรรม ข่าวทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น