การรับสมัครและการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ออกประกาศ ที่ ๐๐๔๑/๒๕๕๘ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี ๒๕๕๘ เนื่องจากผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จะหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติเกิดความต่อเนื่องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญชวนนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1. เชิญชวนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งต่างๆ ที่กำหนดในประกาศ ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครรับเลือกตั้งในระหว่างวันที่ ๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ 2. เชิญชวนให้นักศึกษาทั่วไปผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งองค์การนักศึกษาภาคปกติ ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 8 เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนสังกัด หน้าอาคารวิชญาการ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lru.ac.th และที่งานกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้มอบหมายให้นายลำพูน แสนหล้า เบอร์โทรศัพท์ ๐๙-๓๕๕๑-๓๓๒๔ หรือ เบอร์ภายใน ๔๑๑๕๒ เป็นผู้ประสานงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
Share to...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *