การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018

ตามที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กำหนดจัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน การแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสะสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับประเทศและนานาชาติ อันจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างรายได้และสร้างงานแก่ประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนดังร่างกำหนดการ GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น

ในการนี้ เพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิต/นักศึกษา ได้สัมผัสและประสบการณ์ตรง สทอภ. ใคร่ขอเชิญนิสิต/นักศึกษา (เป็นหมู่คณะ) เข้าร่วมการประชุมฯ และเยี่ยมชมนิทรรศการ ฟรี โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  โดย สทอภ. จะรับจำนวนจำกัด ทั้งนี้ กรุณาแจ้งการตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กลับไปยัง สทอภ. ทางโทรสาร 025614503 หรือ E-mail : geoinfotech@gistda.or.th ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 สทอภ. จะจัดลำดับสถาบันการศึกษาเพื่อเข้าชมงานฯ ตามลำดับก่อนหลังการตอบรับอย่างเป็นทางการ และได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสถาบันศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร 20171229140411.pdf

 

ประกาศ ณ วันที่ 29/12/2560
Share to...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *