สรุปจำนวนทุนวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)

ดาวน์โหลดเอกสาร 2018

Read more

แบบสรุปโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แบบสรุปโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดาวน์โหลดเอกสาร 2018

Read more

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม การเสนอรายชื่อผู้แทนฯ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 24 – 28 กันยายน 2561

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์

Read more

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>>คลิกดูรายละเอียด<<<