เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมปรากฏการณ์จันทรุปราคา ณ ดาดฟ้าศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมปรากฏการณ์จันทรุปราคา ณ ดาดฟ้าศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป


         สาขาวิชาฟิสิกส์ เชิญชวนประชาชนและบุคลากร เข้าร่วมสังเกตการณ์จันทรุปราคา ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. – 23.00 น. ณ ดาดฟ้าศูนย์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมประกอบด้วย

  1. การสังเกตการณ์จันทรุปราคา ด้วยตาเปล่า
  2. การสังเกตการณ์จันทรุปราคา ผ่านกล้องโทรทัศน์ ขนาด 14 นิ้ว และ 8 นิ้ว
  3. ทำการศึกษาระยะห่างจากโลกกับดวงจันทร์ (ปฏิบัติการทดลอง)
  4. การศึกษาความสว่างของดวงจันทร์ ขณะเกิดจันทรุปราคาในระยะต่างๆ
  5. การบรรยายทางด้านดาราศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 31/01/2561