bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

โครงการอบรมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560


                ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินโครงการอบรมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2560 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และทราบเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นั้น

                ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการอบรมดังกล่าว จึงขอให้ท่านได้ทำการประชมสัมพันธ์การอบรมให้นักศึกษาได้รับทราบตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้ หรือนักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติม ได้ทางเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ http://www.cc.lru.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170703104637.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 3/07/2560