sistemon sanal santral
دانلود سریال عاشقانه دانلود فصل دوم شهرزاد دانلود سریال عالیجناب دانلود فیلم ایرانی Google
خرید vpn خرید کریو خرید vpn آیفون خرید vpn اندروید خرید وی پی ان خرید فیلتر شکن
خرید vpn خرید vpn
دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการป่าไม้ ประจำปี 2560

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการป่าไม้ ประจำปี 2560


               ด้วย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กำหนดให้มีการจัดการประชุมการป่าไม้ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นการประชุมป่าไม้ครั้งที่ 21 โดยการประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้จากคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป เป็นการรวบรวมองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้กว้างขวาง นำไปสู้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพ เกิดความมั่นคงต่อทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

               คณะวนศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรของท่านเข้าร่วมและส่งผลงานในการประชุมครั้งนี้ โดยท่านสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 ผ่านเว็บไซต์ www.conference.forest.ku.ac.th ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายสิทธิโชค กล่อมวิญญา เบอร์โทร 02-561-4761 หรืออีเมล fforfrc72@gmail.com

รายละเอียดตามแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170601140353.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 1/06/2560