โครงการนัดพบตลาดงาน

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

โครงการนัดพบตลาดงาน


ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น จะจัด โครงการนัดพบตลาดงาน ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมเอกประสงค์กาญจนาภิเษฏ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นายจ้าง/สถานที่ประกอบการที่มีความต้องการจ้างแรงงานได้พบกับผู้สมัครโดยตรง เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้มีโอกาส สมัครงานและพิจารณาเลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถกับนายจ้างโดยตรง ขณะเดียวกันนายจ้างก็ได้พิจารณาผู้สมัครงานที่หลากหลายเช่นกัน โดยในการจัดงานครั้งนี้ มีตำแหน่งงานว่างในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท

ในการนี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษารวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานนัดพบตลาดงาน ตามวันและเวลาดังกล่าว

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170221103730.pdf

ประกาศ ณ วันที่