sistemon sanal santral
دانلود سریال عاشقانه دانلود فصل دوم شهرزاد دانلود سریال عالیجناب دانلود فیلم ایرانی Google
خرید vpn خرید کریو خرید vpn آیفون خرید vpn اندروید خرید وی پی ان خرید فیلتر شکن
خرید vpn خرید vpn
دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาประเภททุนทำงานระหว่างเรียน ให้แก่นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน และเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงประกาศรับสมัครผู้สนใจประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานระหว่างเรียน

การรับสมัคร
          นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถรับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน ดังกล่าวได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ในเวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ ในส่วนของนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ให้ลงชื่อแจ้งความประสงค์ และรับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนดังกล่าวได้ที่ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
            มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2558 ตามรายละเอียด ดังนี้..


1. นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น4 อาคารวิชญาการ หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ http://www.lru.ac.th


2. นักศึกษาภาคปกติศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้ที่บอร์ดประชาสมพันธ์หน้าห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ http://www.lru.ac.th

>>CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย<<

>>CLICK ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา<<

สอบถมเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ
โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 41171

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 12/05/2558