มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์


ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาสถิติ จำนวน 2 อัตราโดยมีรายละเอียดตามสำเนาประกาศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย นเรศวรที่ส่งมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร 20160628135738.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 28/06/2559