bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ เพื่อคัดเลือกและโอนรับมารับราชการ สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 อัตตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร 20160404113252.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 4/04/2559