การแข่งขันกีฬาภายใน จันทน์ผาเกมส์ ครั้งที่ 42


กิจกรรมพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาภายใน จันทน์ผาเกมส์ ครั้งที่ 42

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

ณ สนามกีฬาร่วมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 12/11/2561

Read More