sistemon sanal santral
دانلود سریال عاشقانه دانلود فصل دوم شهرزاد دانلود سریال عالیجناب دانلود فیلم ایرانی Google
خرید vpn خرید کریو خرید vpn آیفون خرید vpn اندروید خرید وی پی ان خرید فیلتر شکن
خرید vpn خرید vpn
دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
สาขาวิชาฟิสิกส์

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238

สาขาวิชาฟิสิกส์


วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
นักฟิสิกส์นักวิชาการอาจารย์นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานนักประดิษฐ์นักขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ผู้ประกอบการอิสระนักวิชาชีพในสถานประกอบการ