more
 

ข่าวกิจกรรม/ศิลปวัฒนธรรม
# ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและประชาสัมพันธ์การประชุมหัวหน้าหหมู่เรียนนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทุกชั้นปี 21/03/2562
# ประชาสัมพันธ์ "การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์" รายการสมรภูมิไอเดีย (Open your science) 20/03/2561
# ใบสมัครขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 28/02/2561
# ประกวดออกแบบตามสัญลักษณ์ตลาดกลางและตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ตามโครงการสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน 26/01/2561
# กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต 18/12/2560
# กิจกรรมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ครั้งที่ 16 24/11/2560
# การประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560” 25/10/2560
# การประชาสัมพันธ์เชิญชวน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC Volunteer (รุ่นที่ 4) 9/10/2560
# หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปีการศึกษา 2560 22/09/2560
# ประชมสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานโครงการ NIDA Mascot Contest 2017 (กรณีขยายเวลารับผลงานประกวด) 4/08/2560
# การคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประเภทสืบสานวรรณกรรมไทย ประจำปี 2560 2/06/2560
# การประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 30/05/2560
# โครงการประกวดการออกแบบเสื้อผ้า Harper’s BAZAAR 24/04/2560
# ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 20/03/2560
# โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 20/03/2560
# กิจกรรมคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 10/03/2560
# การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 9/03/2560
# พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ งานอนุรักษณ์และสืบสานประเพณีปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11/01/2560
# ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวมพลังแห่งความภักดี และ ร่วมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในโอกาศวันคล้ายวันบรมราชสมภพปีที่ 89" 21/11/2559
# บริษัทแลคตาชอยขอการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 13/05/2559
# รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมผู้นำนักศึกษา (STAFF) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการ 29/06/2558
# กำหนดการ โครงการค่ายฝึกอบรมผู้นำนักศึกษา (STAFF) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27/06/2558
# การรับสมัครและการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2558 6/03/2558
Read More