# (เพิ่มเติม) ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 25/12/2561
# ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมทักษะการคิด วิเคราะห์ ด้านการคำนวณ ครั้งที่ 1 20/12/2561
# ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 18/12/2561
# ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมทักษะการคิด วิเคราะห์ ด้านการคำนวณ ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 14/12/2561
# ค่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 11/12/2561
# ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 6/12/2561
# โครงการอบรมทักษะการคิด วิเคราะห์ ด้านการคำนวณ ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 30/11/2561
Read More